buv.lv

SIA "MV project"

Sastādam kontroltāmes valsts un pašvaldību iepirkumiem dažāda veida būvēm un darbiem, privātuzņēmējiem, veicam tāmju ekspertīzes, gatavojam un uzturam būvdarbu izcenojumu katalogu (BIK) un elektronisko tāmēšanas programmu eBIK, kā arī organizējam tāmēšanas apmācības,...

Krišjāņa Barona iela 99/1a, Rīga, Latvija

Регистрационный №: 40003684876

Смотреть сайт
Sastādam kontroltāmes valsts un pašvaldību iepirkumiem dažāda veida būvēm un darbiem, privātuzņēmējiem, veicam tāmju ekspertīzes, gatavojam un uzturam būvdarbu izcenojumu katalogu (BIK) un elektronisko tāmēšanas programmu eBIK, kā arī organizējam tāmēšanas apmācības, izmantojot eBIK. Darbus veic nozares specialisti un inženieri. Tāmes sastādam atbilstoši LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām.
SIA "MV project", Krišjāņa Barona iela 99/1a, Rīga, Latvija, Сметы, Экспертизы, Обучение, When:-Where:SIA "MV project" Krišjāņa Barona iela 99/1a, Rīga, LV

SIA "MV project"
Krišjāņa Barona iela 99/1a, Rīga, Latvija

Новости и статьи

Tāmju ekspertīze – risinājums nepamatoti augstu vai zemu cenu piedāvājumu izskaušanā.

Šodien aktuāls jautājums un problēma būvniecības nozarē Latvijā vēl aizvien ir tirgus situācijai neatbilstošu cenu piedāvājumu sagatavošana un iesniegšana publisko iepirkumu konkursos. Viens no veidiem, kā nepieļaut nepamatoti augstu vai zemu cenu piedāvājumu atzīšanu par uzvarējušu šajos konkursos, ir veikt vai pasūtīt tāmju ekspertīzi. Šādu pakalpjumu gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem Latvijā piedāvājam mēs - SIA “MV project”.