Privātuma politikaSIA "BUVCOM Construction" mājaslapas ir platforma, kura galvenokārt ir izmantota uzņēmējdarbības subjektiem lai atvieglotu elektronisko pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu.

Sekojoša konfidencialitātes politika attiecas uz visiem produktiem un pakalpojumiem, kuri ir pieejami sekojošās mājaslapās: buv.lv, serach.buv.lv, mebeles.buv.lv, board.buv.lv, maja.buv.lv, instrumenti.buv.lv, durviskapnes.buv.lv, eko-limit.buv.lv, buvkom.lv, buvmarket.lv, 3dgultasvela.lv, un šī politika apraksta, ka mēs varam vākt, izmantot un izpaust informāciju par lietotājiem.


PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Privātuma politika par personas datu aizsardzību ir balstīta uz Eiropas Parlamenta un Padomes reglamenta 2016/679 no 27. aprīli 2016.


KĀDI DATI MĒS VĀCAM?

- vārds, uzvārds
- telefona numurs
-e-pasta adrese
- fiziskā adrese, ja tas ir saistīts ar piegādi


KĀPĒC MĒS VĀCAM, GLĀBĀJĀM UN APSTRĀDĀJĀM JŪSU DATUS?

Jūsu dati tiek savākti lai:

- piedāvātu Jums pakalpojumus;
- nodrošinātu Jums pieeju sistēmai;
- atbildētu Jums uz Jūsu pieprasījumiem un sniegt Jums informāciju;
- sagatavotu anonīmu izmantošanas statistiku;
- apjaunotu uz abonementu pamatotu informāciju par pakalpojumiem;
- nodrošināt klientu atbalstu (mēs varam arī vispārināt no Jums saņemto papildu informāciju, to izpētīt un atbildēt uz Jūsu jautājumiem);
- analizēt klientu un tirgus vajadzības jaunas preces un pakalpojumu izstrādāšanai, ka arī mārketinga komunikācijai.


Vispārinātie personas dati ir apstrādāti saskaņā ar iepriekš minēto Reglamentēs politiku.

Mājaslapas administratori un pārdevēji/piegādātāji izmanto Jūsu datus tikai iepriekš minētiem mērķiem un apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai.


KĀ MĒS DALĀMIES AR JŪSU PERSONISKO INFORMĀCIJU?

Jūsu personisko informāciju, informāciju par klientiem vai biznesa informāciju mēs varam nodot tālāk citiem uzņēmumiem, kuri piedāvā pakalpojumus mūsu komercdarbības uzlabošanai, piemērām tādiem uzņēmumiem, kuri piedāvā klientu apkalpošanu. Šiem uzņēmumi ir tiesības izmantot Jūsu personisko informāciju, Informāciju par klientiem vai biznesa informāciju tikai ja pastāv nepieciešamība sniegt Jums viņu pakalpojumus.

Jebkuri personas dati, kurus Jūs sniedzat, var būt saglabāti un būs pieejami mūsu darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējām, kurus mēs piesaistījām komercdarbības veikšanai, ka arī tiesībaizsardzības struktūrām.

Mēs izmantojam analītiskos pakalpojumus, kuri vāc tikai vispārināto informāciju par Jūsu apmeklējumiem mūsu mājaslapās, piemērām, apmeklētās mājaslapas, apmeklēšanas laiks (skat. SĪKFAILU POLITIKA).

Mēs izmantojam reklāmas pakalpojumus (Google, Yandex), kuri vāc vispārināto informāciju par Jūsu paradumiem un interesēm (skat. SĪKFAILU POLITIKA)

Mēs nododam tālāk Jūsu personas datus, informāciju par klientiem vai biznesa informāciju citām personām tikai tādā veidā, kas ir aprakstīts šajā Konfidencialitātes politikā. Nekādā gadījumā mēs nepārdodam Jūsu personīgu informāciju citām personām.


CIK ILGI MĒS GLĀBAM JŪSU DATUS?

Mēs glābām personīgu un darbības informāciju, ka arī informāciju par klientu tik ilgi, cik tas ir nepieciešams:

- preču, pakalpojumu un informācijas sniegšanai, kurus Jūs vai Jūsu organizācija pieprasīja;
- lai sazināties ar Jums sakarā ar Jūsu pieprasījumu;KURŠ NĒS ATBILDĪBU PAR JŪSU DATU APSTRĀDĀŠANU?

Mājaslapas administratori un pārdevēji/pakalpojumu sniedzēji ir atbildīgie pār Jūsu datu izmantošanu un apstrādāšanu. Ja jums ir kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, Jūs varat nosūtīt ziņu no lapas "Kontakti".

Mājaslapas administratori un pārdevēji/pakalpojumu sniedzēji, kuriem ir pieeja pie identificējošai personīgai informācijas, ir atbildīgi par šī informācijas aizsargāšanu saskaņā ar šī Konfidencialitātes politiku, piemērām, neizmantot šo informāciju citiem mērķiem, izņemot pakalpojumu sniegšanu, kuri viņi izpilda klientam.

Pieeju datiem ir tikai izraudzītām un pilnvarotam vietņu administratoriem, pārdevējiem un pakalpojumu piegadātajiem, kuri izmanto savu lietotāju ID un personīgu paroli konkrētajās sistēmās.


KĀ JŪS VARĒTU SAŅEMT PIEEJU JŪSU DATIEM, PĀRBAUDĪT TO PRECIZITĀTI VAI LABOT TO?

Jums ir tiesības pieprasīt Jūso personīgas informācijas kopiju jebkurā laikā, lai pārbaudītu glabātas informācijas autentiskumu/uzlabot vai atjaunot šo informāciju. Jūs arī varētu pieprasīt, lai Jūsu informāciju būtu pilnīgi dzēsta, ja tagad no Jums nav konkrētu pieprasījumu.

Mēs izmantosim visas komerciāli pamatotās metodes Jūsu personiskajai informācijas likumīgai piekļuvei, kuru mēs glabājam 30 dienu laikā pēc jūsu pieprasījuma saņemšanai.

Jūs varat atteikties no elektronisko vēstuļu saņemšanas, atsūtot mums paziņojumu vai izmantojot saiti elektroniskas vēstulēs.


PIE KĀ VĒRSTIES, JA RADUŠIES JAUTAJUMI UN SŪDZĪBAS?

Ja jūs vēlāties saņemt pieeju, dzēst (dažos gadījumos) vai uzlabot Jūsu personīgo informāciju, lūdzu, vērsties caur formu uz lapas "Kontakti".

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību, kura ir saistīta ar konfidencialitāti, tad mums ir nepieciešams zināt Jūsu vārdu/uzvārdu, uzņēmuma nosaukumu, personas vārdu, kura ir tieši saistīta ar sūdzību, elektronisko pastu, ka arī informāciju, kura iz sūdzības pamats. Mēs izmantojam Jūsu informāciju, lai apskatītu Jūsu sūdzību un nosūtīt Jums atbildi, kad Jūsu sūdzībā būs izpētīta.


MĀJASLAPA UN TA SATURS NAV PAREDZETI NEPILGADĪTĀJIEM (PERSONAM JAUNAKIEM PAR 18 GADIEM).

Mēs un pārdevēji/pakalpojumu sniedzēji nepārdos un nesniegs pakalpojumus nepilngadīgajiem. Tomēr mēs nevaram noteikt personas vecumu, kuri izmanto mūsu mājaslapu. Ja nepilgagajs nodrošināja mums ar personīgo informāciju bez vecāku vai aizbildņa piekrišanas, tad vecākiem vai aizbildņiem ir jāsazinās ar mums informācijas dzēšanas dēļ.

DROŠIBAS PASĀKUMI.

Mēs izmantojam komerciāli pārdomātas aizsardzības metodes, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi Mājaslapām,saglabājot datu precizitāti un nodrošinājāt uzglabātās informācijas pareizu izmantošanu.
Visi Jūsu sniegtie dati tiek nosūtīti šifrētā veidā un tiek glabāti serveros Eiropas Savienības teritorijā.


KONFEDENCIALITĀTES POLITIKAS IZMAIŅAS.

Jebkuras izmaiņas šajā Konfidencialitātes politikā par izmainīto vai pārskatīto Konfidencialitātes Politiku būt paziņoti Mājaslapā. Pēc publikācijas visas mājaslapās jaunā Konfidencialitātes politika stājas spēkā nekavējoties. Jūs piekritāt tam, ka jebkurā mūsu rīcības esoša Jūsu informācija (ka ir aprakstīts esošā Konfidencialitātes politika un kura ir saņemta pirms vai pēc jaunas Konfidencialitātes politikas stāšanas spēkā) būs regulēta ar Konfidencialitātes politikas pēdējo versiju.


SĪKFAILU POLITIKA ("Cookies")"Cookies" faili ir nelielie informācijas fragmenti, kurus mūsu majaslapa saglaba Jūsu datorā vai mobilās ierīcēs, Jūsa pēdējā mājaslapas apmeklejumā. Tas palīdz serveram vispārināt informāciju no pārlūka, tāpēc Jūms nevajag apjaunoti ievadīt Jūsu datus, kad Jūs atgriežatoes mājaslapā vai dažādu majaslapu skatīšanas laikā.
Uzzināt vairāk par “cookies” failu darbosanu Jūs varat mājaslapā www.aboutcookies.org.


KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES?

Mūsu majaslapas izmanto sīkfailus pilnveidotas mājaslapu darbībai un piedāvātu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai. Mēs izmantojas seānsa "Cookies", pastāvīgus "Cookies" un trešo personu (partneru) "Cookies" lai:

- atpazītu jaunus un vecus klientus;
- iegaumētu, vai Jūs jau atbildējat uz uznirstošo loga jautājumu (lai neprasītu to izdarīt atkartoti);
- iegaumētu, vai Jūs piekrītat (vai nē) "Cookies" izmantošanai
- savākt anonīmi statistiku
- sūtītu Jūms reklāmas ziņas, kas vislabāk atbilst Jūsu interesēm. "Cookies" izmanto arī, lai ierobežotu reklāmas ziņas skatīšanas reizus un palīdzētu novērtēt reklāmas kampaņas efektivitāti;
- savāktu konkrētu informāciju par mājaslapas izmantošanu, kas ļaus mums novērtēt, cik labi mājaslapa atbilst lietotāju vajadzībām, un veikt nepieciešamos uzlabojumus;
- analizēt, kādas mājaslapas Jūs apmeklē un kādus pārlukus Jūs izmantojat.


KONFEDENCIĀLIE DATI UN TOS NODOŠANA

Ar "Cookies" saistīta informācija nav izmantota Jūsu identifikācijai. Šie identifikācijas faili nav izmantoti citiem mērķiem, izņēmot šeit minētos mērķus.

Šajā mājaslapā ir izmantoti vairaku tipu "Cookies".

Sessija:
- fails, kurš ir nepieciešams majaslapas darbībai. Sessijā ir lietotaja iestātījumi majaslapas izmantošanas laikā. Piemerām, preču grozs.

Analītika:
- Google Analytics (Google, Inc) Vairāk par Google Analytics
- Yandex.Metrika (Yandex LLC) Vairāk parYandex.Metrika

Mēs izmantojam populārākus analītikas dienestus lai analizētu, ka lietotaji izmanto mūsu majaslapu. Viņi skaita lietotāju skaitu un informē mūs par Jūsu uzvedību kopumā – piemēram, tipisks uzturēšanās ilgums mājaslapā vai vidējais skatīto lapu skaits.

Apkopota informācija ir nepieciešama mūsu mājaslapas izmantošanas novērstēšanai, atskaites sastādīšanai par mājaslapu darbošanu un pakalpojumu sniegšanu, kuri ir saistīti ar mājaslapam un interneta izmantošanu

Analitiskie dienesti var nodot tālāk informāiju trešām personām, ja to pieprāsa likums vai ja šādas trešās puses apstrādā informāciju analītisko dienestu vārdā.


Sociālie tīkli:
- Vairāk par sīkfailiem, iestatītiem Facebook
- Vairāk par sīkfailiem, iestatītiem YouTube un Google Maps
- Vairak par sīkfailiem, iestatītiem AddThis

Dažu trešo pušu sīkfaili ir iestāti dienestiem, kas parādās mūsu lapās. Tos instalē šī pakalpojuma operatori, un mēs navaram kontrolēt Facebook un AddThis.

Saišu saraksts, kur lietotājs var uzzināt par trešo personu izmantotajiem sīkfailiem:
- Facebook http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other
- Twitter https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-rules
- YouTube //www.google.com/intl/en_ALL/policies/privacy/
- Google+ https://www.google.com/intl/en_ALL/policies/privacy/
- VK.com https://vk.com/privacy/cookies
- Instagram https://help.instagram.com/478745558852511

Reklāma:
- Google DoubleClick
- Yandex.Direct

Sīkfaili un tādas reklāmas tehnoloģijas, ka web bāksignāli, pikseli un anonīmas reklāmas tīkļa tegi, ļauj efektīvak piedāvāt Jūms mērķētu reklamu. Tie arī palīdz reklāmdevējiem apkopot revīzijas kopsavilkuma datus, pētījumu materiālus un atskaites par efektivitātes radījumiem. Pikseļi sniedz iespēju saprast un uzlabot reklāmas piegādi un uzzināt, kad Jūms tika parādīti konkrēti sludinājumi. Tā kā Jūsu pārlūkprogramma var pieprasīt reklāmas un tīmekļa bāksignus tieši no reklāmu tīklu serveriem, šie tīkli var redzēt, rediģēt vai iestatīt savus sīkfailus, it kā Jūs pieprasītu tīmekļa vietni no viņu vietnes.

Mēs nenodadam talāk reklāmas devējiem savāktu personīgo informāciju. Jūs varat atteikties no reklāmas nenoradot avotu vai noradot trešo pusi, izmaiņojot Jūsu sīkfailu iestātijumus. Šis atteikums neizdzēsīs reklāmu no apmeklētajām lapām, taču šī atteikuma dēļ Jūsu redzamās reklāmas netiks saistītas ar Jūsu interesēm. Tas nozīmē, ka Jūsu redzamās reklāmas netiks piesaistītas Jūsu interesēm ar šos konkrētos sīkfailus palīdzību.


KĀ SĪKFAILI IR IESTĀTI?

SID      - Vienkārša mainīga, ko lietojumprogrammas izmanto, lai identificētu jūsu unikālo sesiju vietnēs. Šīs tokena mērķis ir saglabāt jūsu sesijas / apmeklējuma integritāti, kad tiek pārraidīta informācija no vietnēm: piekļuve drošām vietām, veidlapu nosūtīšana u.t.t.

_ga, __utma, __utmb, __utmc, __utmz      - Google Analytics: ši ir analītiska vietne interneta trafika un meklēšanas sistēmas nosacījumu uzskaites, meklējot populāru kontentu un vientes vizītes
Uzkrātie dati ar šo sīkfailu palīdzību nav saistīti ar privātiem identifikācijas datiem vietnē vai Google un ir izmantoti vietnes kontenta optimizācijāi.

_ym_visorc, yabs-sid, yandexuid      -Yandex LLC: ši ir analītiska vietna interneta trafika un meklēšanas sistēmas nosacījumu uzskaites, meklējot populāru kontentu un vientes vizītes.

__gads      - Google DoubleClick ir izmantots izdēvējiem reklāmas radīšanas laikā vietnēs.

__atuvc, atgotcode, di, dt, loc, uvc, psc, ssc, ssh, sshs, uid, uit      - Sociālo tīklu instrument Add This, lai palīdzētu nodrošināt saitnes uz tādiem sociāliem tīkliem kā Facebook un Twitter. Šis instrument arī nodrošina pogas lapas drukāšanai un nosūtīšanai pa eletronisko pastu draugiem u.t.t. Savākti dati ar šo sīkfailu palīdzību un saistītim ar viņu sīksatiem, instalētie Twitter un Facebok, nesaistīti ar labi zināmu informācija vietnēs un ir izmantoti vietnes satura vienkārša koplietošanas nodrošināšanai


KĀ KONTROLĒT SĪKFAILUS?

Jūs varat dzēst vai bloķet sīkfailus, kuri jau ir Jūsu datorā, tomēr dažādas konkrētās majaslapas funkcijas varētu nedarboties ka gaidīts.

Jūsu datorā instalētie pārlūka iestatījumi:
Chrome https://support.google.com
Explorer https://support.microsoft.com
Firefox https://support.mozilla.org/
Safari https://support.apple.com/


Ja Jūms ir jautājumi sakarā ar sīkfailu politiku, Jūs varat sazināties ar Jums pa e-pastu info@buv.lv