buv.lv

Игорь Гришин

Elektroinstalācijas maiņa, apgaismojuma montāža, elektribas pieslēgums. TV, datoru līniju izbūvē. Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas izbūve. Līdz 1kV sprieguma gaisvadu un piekrkabeļu līniju, kabeļlīniju izbūve. Sabiedrīsko un dzīvojuma ēku, ražošanas ēku...
Elektroinstalācijas maiņa, apgaismojuma montāža, elektribas pieslēgums.
TV, datoru līniju izbūvē.
Ugunsdzēsības un apsardzes signalizācijas izbūve.
Līdz 1kV sprieguma gaisvadu un piekrkabeļu līniju, kabeļlīniju izbūve.
Sabiedrīsko un dzīvojuma ēku, ražošanas ēku elektroinstalācijas izbūvē.
Elektroietaišu ekspluatācija, tehnisko parametru mērišana un būvuzraudzība.
Sertifikats.