buv.lv

SIA "Ģeovide", dziļurbumi, ģeoloģija

Ģeoloģija, dziļurbumi, urbšana, inženierģeoloģija, piesārņojuma konstatēšana, ģeotehniskā izpēte, aku urbšana, statiskā zondēšana, projektēšana, karjeru izpēte, augsnes, grunts piesārņojuma konstatēšana. Vides kvalitāte. Ūdens apgāde, naftas produkti. Sanācija,...
Ģeoloģija, dziļurbumi, urbšana, inženierģeoloģija, piesārņojuma konstatēšana, ģeotehniskā izpēte, aku urbšana, statiskā zondēšana, projektēšana, karjeru izpēte, augsnes, grunts piesārņojuma konstatēšana. Vides kvalitāte. Ūdens apgāde, naftas produkti. Sanācija, ekoloģija. Ēku pamatu apsekošana. Atradņu izpēte. Hidroģeoloģija. Artēziskie urbumi.
SIA "Ģeovide", dziļurbumi, ģeoloģija, Rīgas -6, Ogre, Latvija, Dziļurbumi, Ģeoloģiskā izpēte, Ūdensapgāde, When:-Where:SIA "Ģeovide", dziļurbumi, ģeoloģija Rīgas -6, Ogre, LV

SIA "Ģeovide", dziļurbumi, ģeoloģija
Rīgas -6, Ogre, Latvija