buv.lv

Z/S "Ezeriņi" Jāņa Jaunžeikara enerģētikas un automātikas grupa, LEEA sertificēts.

Sertificēti LEEA elektroiekārtu, elektrosistēmu izbūve, ekspluatācija, pārbaude, mērijumi, vadība, uzraudzība, būvuzraudzība. No 1 kv līdz 20 kV sprieguma transformātoriem, kabeļlīnijām; līdz 1 kV sprieguma kabeļlīniju, sabiedrisko, dzīvojamo, ražošanas ēku instolācija,...

Balvu novads, Balvi, Bērzpils, Saksmales ciems, Latvija

Reģistrācijas Nr.: 43401000509

Skatīties Web lapu
Sertificēti LEEA elektroiekārtu, elektrosistēmu izbūve, ekspluatācija, pārbaude, mērijumi, vadība, uzraudzība, būvuzraudzība. No 1 kv līdz 20 kV sprieguma transformātoriem, kabeļlīnijām; līdz 1 kV sprieguma kabeļlīniju, sabiedrisko, dzīvojamo, ražošanas ēku instolācija, elektropiedziņas (miniģenerātori) un automātikas
Papildus
priekšapmaksas no 20% līdz 40%; pēcapmaksas pēc līguma;garantija no 2 līdz 5. gadi; paredzēta divpusēja atbildības par līguma nepildīšanu.

Apspriedies ar draugiem

Z/S "Ezeriņi" Jāņa Jaunžeikara enerģētikas un automātikas grupa, LEEA sertificēts., Balvu novads, Balvi, Bērzpils, Saksmales ciems, Latvija, Konsultācijas, Elektrība, Dažādi, Кabeļlīnijām, When:-Where:Z/S "Ezeriņi" Jāņa Jaunžeikara enerģētikas un automātikas grupa, LEEA sertificēts. Balvu novads, Balvi, LV

Z/S "Ezeriņi" Jāņa Jaunžeikara enerģētikas un automātikas grupa, LEEA sertificēts.
Balvu novads, Balvi, Bērzpils, Saksmales ciems, Latvija

Новости и статьи

raksti

Sistēma, kas automātikas un telemehānikas, mehatronikas speciālistam teorētisķi ir zināma.Labi jāpārzin PLC jebkuru izgatavotāju

jaudas dalītājs

patentēta iekārta samniecībām, firmām, mājām, dzīvokļiem un elektroenerĝētikas ražotājiem