buv.lv

SIA "Energo master"

Elektromontažas darbi, apkalpošana. Saules batarejas montažs, daļeja vai pilna parslēgšana uz savu eļektroenergiju Telpas iekšeja apdare Papildus Priekšapmaksa 30% (15% materiāla iepirkumam) garantiju apkalpošana 1 gads. Materiāla iepirkums ir ražojams ievērojot pasūtītāja...

Krustpils73/2-11, Рига, Латвия

Reģistrācijas Nr.: 40003871341

Elektromontažas darbi, apkalpošana. Saules batarejas montažs, daļeja vai pilna parslēgšana uz savu eļektroenergiju Telpas iekšeja apdare

Papildus

Priekšapmaksa 30% (15% materiāla iepirkumam) garantiju apkalpošana 1 gads. Materiāla iepirkums ir ražojams ievērojot pasūtītāja novēlējumus. Laiks un darba nosacījumi, bet tāpat naudas sodu sankcijas aprunājas individuāli.

Bilžu galerija: Elektrība

Elektrība SIA Energo master
SIA "Energo master", Krustpils73/2-11, Рига, Латвия, Elektrība, When:-Where:SIA "Energo master" Krustpils73/2-11, Рига, LV

SIA "Energo master"
Krustpils73/2-11, Рига, Латвия