buv.lv

Valerijs Luckis

Ekspluatācijas inženieris • tehniska rakstura darbi telekomunikāciju tīklos; • telekomunikāciju iekārtu montāža, uzraudzība, remonts un apkalpošana; • tīklā sniegto pakalpojumu uzturēšana; • tīkla elektronisko parametru kontrole; • tīkla lietotāju (Abonentu) apkalpošana;...
Ekspluatācijas inženieris

• tehniska rakstura darbi telekomunikāciju tīklos;
• telekomunikāciju iekārtu montāža, uzraudzība, remonts un apkalpošana;
• tīklā sniegto pakalpojumu uzturēšana;
• tīkla elektronisko parametru kontrole;
• tīkla lietotāju (Abonentu) apkalpošana;
• uzstādīt un regulēt kabeļtīkla aktīvās iekārtas;