buv.lv

Projektu darbnīca

Diplomēts būvinženieris ar vairāk kā piecu gadu pieredzi būvniecībā piedāvā izstrādāt: Būvniecības tāmes, Darbu veikšanas projektus, Darbu organizācijas projektus, Tehnoloģiskās kartes, Labiekārtošanas projektus, Projektu būvkonstrukciju jeb BK sadaļa, aprēķini un rasējumi,...
Diplomēts būvinženieris ar vairāk kā piecu gadu pieredzi būvniecībā piedāvā izstrādāt:

Būvniecības tāmes,
Darbu veikšanas projektus,
Darbu organizācijas projektus,
Tehnoloģiskās kartes,
Labiekārtošanas projektus,
Projektu būvkonstrukciju jeb BK sadaļa, aprēķini un rasējumi,
Veicamo darbu apjomu uzskaitīšanu būvobjektā,
Dažādu rasējumu izstrāde, gan tehnoloģiskajām kartēm, gan darba rasējumu izstrāde būvelementiem, montāžas shēmu izstrāde, būvlaukuma ģenerālplāns un citu būvniecības procesam nepieciešamo rasējumi izstrāde.
Kā arī citu 2D un 3D rasējumu un vizualizāciju izstrāde.
Varu veikt ikmēneša izpildes apjomu saskaitīšanu un ikmēneša izpildes (Forma 2) sastādīšanu un noformēšanu.
Varu palīdzēt aizpildīt būvdarbu žurnālu,
Varu izstrādāt un noformēt visu būniecības procesam nepieciešamo dokumentāciju.
Par cenu vienosimies atkarībā no darbu apjoma un termiņa, darbs tiks veikts labā kvalitātē pēc visiem pieņemtajiem būvniecības standartiem un noteikumiem. Strādāju pa visu Latviju, nav problēmas aizbraukt uz objektiem ārpus Rīgas.
Jums nepieciešamā dokumentācija tiks izstrādāta jūsu norādītajā laikā.