buv.lv

Comfort, SIA

Vispārējie celtniecības un remontdarbi, Vispārēja ēku pārvaldīšana sekmējot optimālu resursu (t.sk. energoresursu) izlietojumu, tehniskās apkalpošanas un remonta darbu nodrošināšana, elektroapgādes, vēdināšanas, siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un citu sistēmu un...

Hipokrāta iela 47, Rīga, Latvia

Reģistrācijas Nr.: 40103388000

Vispārējie celtniecības un remontdarbi, Vispārēja ēku pārvaldīšana sekmējot optimālu resursu (t.sk. energoresursu) izlietojumu, tehniskās apkalpošanas un remonta darbu nodrošināšana, elektroapgādes, vēdināšanas, siltumapgādes, ūdensapgādes, kanalizācijas un citu sistēmu un iekārtu darbības uzraudzīšana, apkalpošana, bojājumu novēršana. Remontu un labiekārtošanas darbu veikšana.
Comfort, SIA, Hipokrāta iela 47, Rīga, Latvia, Būvniecība, Apsaimniekošana, Celtniecība un remonts, When:-Where:Comfort, SIA Hipokrāta iela 47, Rīga, LV

Comfort, SIA
Hipokrāta iela 47, Rīga, Latvia