Buv.lv
Kategorijas

SIA "Energo master"

Krustpils73/2-11, Рига, Латвия
Telefoni: 28809934
Reģistrācijas Nr.: 40003871341

Elektrība

Elektromontažas darbi, apkalpošana. Saules batarejas montažs, daļeja vai pilna parslēgšana uz savu eļektroenergiju Telpas iekšeja apdare

Papildus

Priekšapmaksa 30% (15% materiāla iepirkumam) garantiju apkalpošana 1 gads. Materiāla iepirkums ir ražojams ievērojot pasūtītāja novēlējumus. Laiks un darba nosacījumi, bet tāpat naudas sodu sankcijas aprunājas individuāli.

SIA "Energo master", Krustpils73/2-11, Рига, , Elektrība, When:-Where:SIA "Energo master"Krustpils73/2-11,Рига,LV

Ieteicams