Buv.lv
Kategorijas

SIA "RubīnsAD"

Piltenes iela, Kuldīga, Latvia
Telefoni: 29711786
Reģistrācijas Nr.: 41203038159

Tāmes, Tāmēšana, Būvizmaksas

Mikrouzņēmums piedāvā izmaksu aprēķinus ( tāmes sastādīšanu) visiem būvniecības procesiem, atsevišķiem būvdarbiem, konstrukcijām un citām pozicijām. Tāmes, iespējams, sastādīt pēc individuālas formas vai vadoties pēc Latvijas būvnormatīva LBN 501–06 formas. Uzņēmuma galvenajam speciālistam ir 11 gadu pieredze tāmju sastādīšanā visdažādāko tipa ēku būvniecībai, kā arī ceļubūvē. Pieredzi apliecina Latvijas Būvinženieru savienības (LBS) izdots sertifikāts būvprojektu ekonomisko daļu un tāmju sastādīšanā. SIA „RubīnsAD” izstrādā tāmes: privātmāju, sabiedrisko ēku, skolu, bērnudārzu, tirdzniecības centru būvniecībai. Mēs sastādam tāmes ceļu būvei, piedāvājam kontroltāmes, tāmes valsts un pašvaldības konkursiem, kā arī tāmes apdrošināšanas kompānijām zaudējumu atlīdzībai un kredīta saņemšanai bankās.
SIA "RubīnsAD", Piltenes iela, Kuldīga, , Tāmes, Tāmēšana, Būvizmaksas, When:-Where:SIA "RubīnsAD"Piltenes iela,Kuldīga,LV

Ieteicams